Klientom ponúkame zastupovanie v trestnom konaní, a to pred orgánmi PZ a súdmi. Našim cieľom je poskytovať právne poradenstvo v prípade ak sú podozriví alebo obvinení zo spáchania trestných činov. Poskytujeme i ochranu ich práv ak sú na strane poškodených, napr. v prípade majetkových trestných činov.