Občianske právo, pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam

V rámci tohto odvetvia poskytujeme právne zastupovanie občanov a fyzických osôb v konaniach, ktorých predmetom sú majetkové alebo osobné vzťahy. V nadväznosti na občianske právo ponúkame tieto právne služby:

  • právne zastupovanie v sporových konaniach - súdne, arbitrážne, rozhodcovské
  • právne zastupovanie v konaniach pod štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi a inými právnickými alebo fyzickými osobami
  • spisovanie podaní, žalôb, zmlúv všetkého druhu